Cerkak Bahasa Jawa Pramuka Pengalaman Pribadi Kemah Kegiatan Sekolah


Cerkak Pramuka – Udara isih kabut tebal, adhem ngono njojoh balungku rep kanggo adus aku kudu ngatupkan untu-untuku karo kuwat. Dina kuwi yaiku dina sing arep sayah banget. Dhisik sekolah dak ngenekake kemah neng cedhak sekolahku. “Pepakan apa wae kak sing kudu digawa ?” takon aku marang kakang Pembina.

Cerkak Pramuka
Melu kegiatan kemah Pramuka sik banget.

"Yen kuwi mengko delok wae ing papan pengumuman," sahut kakang Pembina.

Wayah kuwi aku mangkat saka omah gebug 07.00 WIB. Sangantine dikana aku karo kanca-kanca teras ngawakake tenda. “Yo tumuli,” bengok Pembina sakwise kabehe buyar kami kabeh teras menyang lapangan kanggo dipara kelompok. “Kelompok iki gawe apa kak?” takon aku.

"Iki gawe gladi mengko bengi," jawab Pembina.

Esuk nggenti awan, awan nggenti bengi, wektune aku lan kelompok liyane kanggo meloni gladi nang bengi iki. Sakwise krungokake intruksi saka Pembina aku lan bocah-bocah pun teras mlebu kejero tegalan. Sing cukup semak semak dhuwur. Aku lan bocah-bocah nelusuri seisi tegalan kanggo golek dalan metu sing wis neng tandai saka kakang Pembina.

“Kendi meneh awake dhewe kudu njangkah,” takon kancaku.

“Kendi wae sing penting bisa metu saka kene iki,” sahut aku karo rasa wedi.

Wis 1 jam kelompok aku ngupadi nggoleki dalan metu, ning ora membuahkan pakoleh. “Aku wedi yen awake dhewe kesasar,” saurku.

“Ora bokmenawa,” sahut kancaku karo rasa ngandel awak. Putus asa kelompok aku, wektu ora kunjung jua nemu dalan metu jebulna filling aku bener, yen kelompok aku kesasar. Wektu kuwi aku teras ngelu tiada kira.

Nuli aku bengok, pramuka, pramuka, pramuka ning ora ana sijia jawaban sing ditampa.

"Apa sing kudu awake dhewe lakoke," ucap kancaku karo rasa wedi. Aku juk bengok karo ngarep-arep banget. Akhire bengokan aku neng jawab saka kelompok liya. Kelompok aku iki kesebut adoh banget. Sakwise Pembina nemu kelompok aku, juk padha berpelukan siji liya karo kabungahan juk mulih karo kenangan nyenengna sisan medeni. Demikian Cerkak Pramuka hari ini.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Pramuka Pengalaman Pribadi Kemah Kegiatan Sekolah