Contoh Cerkak Bahasa Jawa Tema Kemerdekaan


Contoh Cerkak Jawa Tema Kemerdekaan – Kahanan ngono hening, angin semilir, lan lintang bertebaran neng langit. Neng tengah alun-alun kutha kedelok beberapa keluarga dhemen cita menikmati bengi menjelang dina kemerdekaan Indonesia. Lagekne aku nglegena memandang neng tengah keramaian alun-alun karo nikmati teh poci, karo mengepulkan keluk udud neng siji warung neng pojok dalan.

Contoh Cerkak Bahasa Jawa Tema Kemerdekaan
Ilustrasi.

Saknalika lamunanku kendheg, pas dakdelok sesosok lanang adeg neng dingarepku lan melototiku. Jebulna dheweke yaiku Herman kanca SMA dhisik, sakwise semene taun ngilang, dumadakan dheweke muncul karo klambi radha lusuh, karo rambut ora pati rapi.

Aku eling ping paling akhir ndelenge, yaiku pas neng wulang saka pak Wanto guru sejarah. Herman yaiku anak sregep lan pinter kayekten prestasi akademik lan non akademik kedadeyan neng sabetnya, ora mung kuwi dheweke uga dadi sorotan neng sadawa teras halaman saka kelas menyang kelas saben wektu karna ketampanannya, lan ora sethithik sing digawene kahyun-hyun paling utama para kaum hawa.

Nganti mubarang suk emben, embuh geneya Herman teka paling alon nganti gebug 7.30, lagekne dina kuwi neng wulang saka pak Wanto, guru sing kenal dadi guru paling medeni saka murid-murid kuwi teras nesu neng gawene karna Herman mlebu kelas ngono wae.

"Herman kowe wes ngucapke salam sadurung mlebu kelas!," karo nada dhuwur.

Karo saknalika Herman bali metu karo mengucapkan salam dhisik. Herman dina kuwi kedelok radha lusuh lan raine pucat ora sabaenene. Sadurung neng olehake lingguh, Herman neng wenehi tugas saka pak Wanto.

"Herman saiki tugasmu presentasike babagan "Kemerdekaan neng mata Remaja" sing aku wenehna seminggu wingi!," kongkon pak Wanto. Rumangsa pak Wanto guru sejarah iki bener-bener nesu nange, Herman teras manuti kongkone tanpa protes sethithika, sanajan dheweke ngerti tugas kuwi sabenere neng wenehna marang siswa sing ajine ala, dadi panambahan aji.

Karo sethithik muter otak, dheweke bisa sethithik gambaran babagan apa sing arep katur. Puluhan mata mandang sosok Herman sing adeg dhewe neng ngarep kelas lan masang konsentarasi kebak adhep panggamblangane.

"Slamet esuk kabeh, teras wae ngenani ping topik iki babagan kemerdekaan. Merdeka yaiku tembung benda diendi wektu siji negara meraih hak kebak dhuwur kabeh wilayah kanggonan negarane, yaiku diendi sawonge mbisakne hak, kanggo ngendhalekne awake dhewe tanpa campur tangan wong liya utawa ora bergantung karo nang negara liya. Negara awake dhewe saiki durung mencapai kemerdekaan sacara kebak, diendi awake dhewe isih neng jajah saka sedulur awake dhewe sebangsa lan salemah banyu yaiku para koruptor.

"Kemiskinan, kengelihan kedadean neng macem-macem wilayah, padahal negara awake dhewe kenal karo kesugihan alamnya sing berlimpah. Penjajahan dilakoke sacara remeng anyak saka dominasi politik, militer, ekonomi, budaya kanggo neng eksploitasi, karo karo cara memunculkan ketergantungan ekonomi sing gedhe.

Karo hela ambekan, kanca-kancane melu terhanyut karo tutor sing durung tau dekne kabeh elingi sadurunge.

"Sacara politik negara awake dhewe durung merdeka! Salah siji kunci kanggo nyaka kemerdekaan sacara kebak yaiku awake dhewe para pelajar lan panerus bangsa sing ora mentingna awak samata, ning praduli arep lingkungan sekitar.

"Mung kuwi sing bisa aku wenehna, mit apura dhuwur samubarang kaluputan lan slamet esuk." Spontan tepuk tangan krungu memeriah ing kelas.

Kuwi sing paling akhir dak eling saka Herman, ket kuwi dheweke ora tau ngaton awak, embuh dheweke lunga kendi, ning saiki neng adeg neng ngarepku memandangiku. Dumadakan lamunanku kendheg pas dheweke omong marangku.

"Apa aku ora salah?, kok damar ta!"

"Kowe Herman temen wayah SMA kuwi?," tembungku hampir ora ngandel.

"Herman lingguh kene, pesanlah teh poci dhisik!"

"Yo, matur nuwun"

"Siji teh Poci meneh, Bu!"

Herman durung lingguh.

"Yo jupuk pangan, aja isin-isin!"

Aku heran neng gawene, pas dakdelok cara makane sing ngono lahap, kaya ora pangan loro utawa telu dina, tawan kapindhoa neng tampa karo seneng ati. Banjur aku anyak mbukak obrolan.

"Wis suwe kok ngilang, sabenere kok lunga kendi?"

"Kok oleh ngandel oleh ora, ning aku arep cerito apa anane," tembung Herman.

"Kowe isih eling ta pas paling akhir dak kedelok neng sekolah?, nah kowe ngerti ngapa wayah kuwi aku telat?"

"Ora ngerti, kowe ngapa wayah kuwi?," takonku.

"Kowe ta ngerti siji-sijine keluargaku yaiku bapakku, sing tandhang gawe dadi tukang becak. Nah, esuk kuwi becak bapakku neng usung saka panugas ketertiban lan bapakku nglakoke mungsuhan sing akhire dheweke melu neng tangkep."

"Sakwise kedaden kuwi aku putus sekolah lan nyoba mambarep kanggo ngumpulake dhuwit siji rupiah demi siji rupiah ben bisa mandiri, sakwise tabunganku cukup akeh, aku awakake warung cilik-cilikan, lan alhamdulillah anyak ramai pas dumadakan."

"Dumadakan kepriye?," pintaku pamasaran.

"Warunge kena razia ketertiban, kabeh tangene neng usung saka panugas, neng munggahake menyang truk lan ora tau neng balekne."

"Saiki aku sebatang kara"

"Aku salah apa, dadine apa sing dakduweni kudu neng hancurkan? apa aku ora berhak menikmati kemerdekaan negeri iki?," herman menatapku karo nangis sendu.

Herman dak rangkul, aku melu sedhih, mbasi aku kurang ngandel karo apa sing diceritoke dheweke, dadine aku bisa njupuk kesimpulan saka tembungan Herman wayah SMA kuwi, menawa negara awake dhewe durung merdeka sajrone penindasan kedadean diendi-endi. Lan saiki, akokna ngerti arep arti siji kemerdekaan. Demikian Contoh Cerkak Jawa Tema Kemerdekaan.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Cerkak Bahasa Jawa Tema Kemerdekaan