Pengertian Cerkak atau Cerkak Bahasa Jawa adalah Simak di Sini


Pengertian Cerkak – Cerita cekak utawa cerkak adalah mubarang bentuk karangan nduwe bentuk prosa naratif fiktif lan nggunakne Basa Jawi jero panulisane. Cerkak cenderung padat lan teras nang tujuane, dibandingna karo cerito fiksi sing luwih dawa kaya novel. Cerkak sukses nyandhalake teknik-teknik sastra kaya tokoh, alur, tema, basa, lan insight sacara luwih amba dibandingna karo fiksi sing luwih dawa.

Pengertian Cerkak
Cerkak cenderung kurang kompleks dibandingna karo novel. Cerkak biyasane muserke gatekan nang siji kedaden, nduweni siji plot, setting sing tunggal, cacah tokoh sing kewates, ncakup arah wayah sing singkat.

Pengertian Cerkak

Jero bentuk-bentuk fiksi sing luwih dawa, ceritone cenderung momot unsur-unsur inti tertentu saka struktur dinamis:
 • Eksposisi (panerna setting, situasi, lan tokoh utamane)
 • Komplikasi (kadadean neng jero cerito sing ngenalake konflik)
 • Aksi sing ningkat, krisis (wektu sing menentukan kanggo si tokoh utama lan komitmen dekne kabeh adhep mubarang jangkah)
 • Klimaks (titik minat paling dhuwur jero pangerten konflik lan titik cerito sing ngandung aksi paling akeh utawa penting)
 • Penyelesaian (kanggonan cerito neng endi konflik dipecahkan)
 • Moral
Amarga cendhak, cerito cekak bisa momot pola iki utawa bokmenawa uga ora. Dadi contho, cerito-cerito cekak modern mung sapisan ngandung eksposisi. Sing luwih umum yaiku awal sing mendadak, karo cerito sing dianyak neng tengah aksi. Kaya jero cerito-cerito sing luwih dawa, plot saka cerito cekak uga ngandung klimaks, utawa titik walik.

Ning mangkana, akhir saka akeh cerito cekak biyasane mendadak lan bukak lan bisa ngandung (utawa bisa uga ora) pesan moral utawa piwulang praktis. kaya akeh bentuk seni endia, ciri khas saka siji cerito cendhak beda-seje manut pengarangnya.

Cerkak nduweni 2 unsur yaiku:

1. Unsur intrinsik yaiku unsur sing nangi karya kuwi dhewe. Unsur–unsur intrinsik cerkak yaiku dadi iki:
 • Tema
 • Latar: panggon, wayah, kahanan.
 • Alur: maju, mundur, campuran.
 • Tokoh
 • Penokohan
 • Sudut pandang
 • Amanat
2. Unsur ekstrinsik yaiku unsur-unsur sing ana ing njaba karya sastra, ning sacara ora teras mempengaruhi tangen utawa sistem organisme karya sastra.

Unsur ekstrinsik meliputi:
 • aji-aji jero cerito (agama, budaya, politik, ekonomi)
 • Latar buri kuripan pengarang..
 • Situasi sosial pas cerito kuwi diciptakan.
Demikian ulasan hari ini dan semoga bisa membantu kamu yang kebetulan sedang menelusuri informasi tentang Pengertian Cerkak.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pengertian Cerkak atau Cerkak Bahasa Jawa adalah Simak di Sini