Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Plesiran di Kebun Binatang


Cerkak Bahasa Jawa – Halo jenengku sony prakasa. Nang dina sabtu wayah liburan sekolah aku lan keluargaku mlaku-mlaku menyang kebon binatang, neng dalane macet, lan aku nganti neng kebon binatang aku tuku 3 tiket, dikana aku keliling-liling kebon binatang aku ndeleng wong alas meneh turu, aku uga ndeleng ula ana ula king kobra, ula phiton lan liya liya, lan kajaba wong alas lan ula dikana pirang-pirang binatang ana binatang monyet, komodo, bajul, manuk merak, manuk kakang tuwa, unta, gajah lan isih akeh meneh.

Plesiran di Kebun Binatang
Pengalaman Pribadi Plesiran di Kebun Binatang

Lan aku ngaso neng ngisor wit, sawis ngaso aku teras mlaku-mlaku meneh, dikana ana monyet, sawis saka kandang monyet aku teras foto-foto, sawis berfoto-foto aku teras keliling meneh aku ketemu padha pawang ula kobra neng ngarep gerbang prau utawa sepeda banyu, sawis delok king kobra aku mudhun mengisor dikana katon ana macan, sawis delok macan aku teras tuku tiket kanggo mrau dayung aku difoto lagi mrau, sawis mrau aku teras mulih dikana aku uga delok ana pawang ula phiton sing gedhe, sawis delok ula phiton aku mulih.

Dumadakan wetengku ngelih aku pangan dhisik neng CFC neng kebon binatang supaya mulihe ora ngelih, wis saiki aku pun wareg pisan, aku mulih menyang omah, arep mulih menyang omah macet meneh, udan neng dalane. Aku wis nganti neng omah aku teras turu. Demikian cerkak Bahasa Jawa pengalaman pribadi plesiran di kebun binatang.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Plesiran di Kebun Binatang