Contoh Berita Bahasa Jawa Tentang Penggusuran 5 W 1 H


Contoh Berita Bahasa JawaOpo, neng endi, lan sapa: Desa Pulo, Jatinegara, Jakarta wetan ngrupakne salah siji wilayah sing diincar saka pamerentah Provinsi Daerah Khusus embok kutha Jakarta (Pemprov DKI) kanggo digusur amerga akeh warga sing jebulna ora nduweni layang lemah asli. Ning, penggusuran kuwi mbisa mungsuhan saka warga.

Contoh Berita Bahasa Jawa Tentang Penggusuran

Geneya: karan desa Pulo amerga ping kepung. Mirip siji pulau. Kapan: Desa Pulo wis ana ket zaman Walanda. dhisik akeh kaum kolonial nglakoke aktifitas dagang neng Jatinegara.

Kepriye: Desa Pulo dhisike panggon penambangan wedi. desa Pulo wis banjir seprana, paling utama nek ana banyu luapan saka Bogor. dhisik, akeh iwak Kali Ciliwung saputer desa Pulo. ana Gurame, Tawas, sapu-sapu, Lele, bahkan Udang. tambahan para warga desa Pulo tambah akeh. desa Pulo tau karan Indonesia cilik amarga dimenengi macem-macem etnis lan suku.

Kuwi mau sacacah fakta kanggo ngenalake kowe nang desa Pulo, Jatinegara, Jakarta wetan. Yuk awake dewe dongakke muga-muga ana dalan tengah sing becik kanggo kabeh pihak, amin. Demikian contoh berita Bahasa Jawa tentang penggusuran 5 W 1 H.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Berita Bahasa Jawa Tentang Penggusuran 5 W 1 H