Contoh Berita Bahasa Jawa: Kapan Ulang Tahun Google?


Kapan Ulang Tahun Google? Iki salah siji contoh berita nganngo Bahasa Jawa Ngoko. Pitakonan kasebut jedul neng Google Doodle dina iki, Minggu 27 September 2015. Dina iki yaiku ulang taun Google sing menyang-17 taun. Apa kowe nemoni logo utawa gambar animasi kapan balen taun Google? Neng laman Google.co.id utawa Google.com dina iki? Yap, iki yaiku siji informasi babagan dina ulang taun Google sing menyang-17 taun utawa sweet seventeen!

Kapan Ulang Tahun Google?
Kapan ulang tahun Google?

Informasi sing kasebut saka laman Youtube, Google ngalami dina ulang taun sing bergeser sajrone nduwe taun-taun. Ning wektu iki balen taun Google dirayakan nang udhar 27 September 2015. Google diskripsike dadi taun sing tepat saka kelairan dekne kabeh tergantung kepriye kowe ngukure.

Timeline yaiku, musim panas 1995 sing ngedekke Google Larry Page lan Sergey Brin ketemu neng Stanford. Sasi Januari 1996 para pangawak Google tandhang gawe nang siji mesin panggolek anyar sing nduwe jeneng BackRub. Mesin panggolek iki banjur nggenti jeneng dadi Google mawa algoritma kuwi banjur dikerjakne karo jeneng PageRank.

Ing taun 1997, domain Google.com didaftarkan ning Google anyar lan resmi dibukak kanggo publik lan bisnis nang sasi September 1998. Nah saka data iki Google nggunakne taun 1998 kanggo mendiskripsikan umur taune utawa milang umure. Isih penasaran karo kapan ulang tahun Google?

Source


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Berita Bahasa Jawa: Kapan Ulang Tahun Google?