Artikel Pengalaman Libur Sekolah ke Bali dalam Bahasa Jawa Krama Inggil


Cerkak Bahasa Jawa Krama Inggil – Hai, asma adalem Alyssa. Wau, dalem nampi rapot semester 1. Dalem rena amargi ranking 1. Rama ugi ibu adalem bangga sanget. Mila, rama ugi ibu adalem ngajak dalem liburan datheng Bali. Kaleresan, sedherek ingkang sampun adalem kapangaken punika tilar teng Bali. Mila, dinten menika dalem njagi-jagi kagem tindak datheng Bali benjing.

Pengalaman Libur Sekolah ke Bali dalam Bahasa Jawa Krama Inggil
Pengalaman Libur Sekolah ke Bali dalam Bahasa Jawa Krama Inggil.

Esok enjingipun, rama ugi ibu adalem ngaturikaken adalem menawi kami mboten minggah pesawat. Menawi minggah mobil ngantos Surabaya, lajeng minggah baito datheng Bali. Margi saking dalem ngantos Surabaya dangu, sayangipun dalem tetap rena amargi pemandangan ingkang sae.

Ngantos teng Surabaya, menawi minggah baito. Dalem ngagem ‘skype video call’ langkung iPad rama adalem kagem komunikasi sareng sedherek adalem, Kayla. Dalem ngendikakaken menawi sampun menuju margi datheng Gilimanuk. Kayla ngendikakaken menawi ramanipun badhe jemput teng Gilimanuk.

Ngantos menawi teng Gilimanuk, ujung pulau Bali kageman kilen, ,emawi dijemput rama Kayla. Dalem ngaturi rama Kayla “pak-alit Tito” amargi asma rama Kayla yaiku Tito. Nembekaken dalem ngaturi ibu Kayla “ibu alit Ruth” amargi asmanipun yaiku Ruth. Sabaenipunipun, Bali tetap sae kados kala kaping terakhir dalem datheng Bali.

Ngantos teng dalem Kayla, Kayla lajeng mlajeng saking dalemipun ugi meluk dalem. Ngantos-ngantos Kayla nuwun amargi kapang sanget. Menawi mlebet datheng dalem Kayla ugi ngobrol. “Alyssa, dalem nembe ngasta kue. Menawi sedaya ngasta sareng sumangga!” ajak Kayla. “Ayuk, pantesan panjenengan ngagem celemek,” tembung adalem kaliyan gumujeng timur.

Menawi ngasta roti chocochips cookies. Menika sami kados good time, sayangipun raosipun sekedhik pahit. Sayangipun dalem rumaos cookies menika tetap nyamleng. Kayla mucali adalem amargi dalem sampun radhi kalimengan upakara ngastanipun. Menawi kedadosan ngastanipun. Raosipun pun nyamleng. Dalem dipunparingi setoples chocochips cookies kagem angsal-angsal. Kayla pancen sedherek adalem ingkang sae.

Menawi namung kalih minggu teng Bali. Dalem sekel sanget. Raosipun enggal pisan. Dalem ugi sekel mengker Kayla. Sayangipun, dalem kedah nampinipun. Ngantos teng dalem, dalem kasinggihan kasinggihan kejot. Wonten Kayla teng dalem adalem. Yektos, rama sampun rencanaake sedayanipun. Tirah liburan menika adalem telasaken sareng Kayla. Kaping Liburan menika grenakaken. Demikian artikel pengalaman libur lebaran dalam Bahasa Jawa krama inggil.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Artikel Pengalaman Libur Sekolah ke Bali dalam Bahasa Jawa Krama Inggil