Contoh Cerita Pengalaman Pribadi Lucu dalam Bahasa Jawa, Kisah Orang Sakit


Cerkak Bahasa Jawa Lucu – Ana sawong anak lanang sing nduwe umur 6 taun lan dheweke lagi lara endhas. Dheweke bareng emboke lagi meloni acara gereja. Juka pirang menit banjur anak lanang kesebut rumangsa mual lan pengen lunga menyang njaba.

Pengalaman Pribadi Lucu dalam Bahasa Jawa
Pengalaman Pribadi Lucu dalam Bahasa Jawa 

“Embok iso ora awake dhewe mulih saiki,” takon anak kuwi.

“Sabar ya le, sedhela meneh awake dhewe mulih,” jawab emboke.

“Ning aku ora kuwawa meneh, aku rumangsa mual lan pengen mutah,” bales anak lanang kuwi bali.

“Ya uwes, kowe lunga menyang samping Gereja neng kana ana kamar adus. Kowe oleh buwang neng kana,” balas emboke.

Telu menit banjur anak lanang kuwi bali teka lan linggih neng samping emboke.

“Apa kowe dadi mutah?” takon emboke karo panasaran.

“Iyo mbok,” balas anake.

“Ning kepriye kowe bisa sacepet kuwi walik saka kamar adus. Kamar aduse kan radha adoh,” balas emboke.

“Aku ora butuh menyang kamar adus buk,” bales anake. “Neng samping lawang ngarep Gereja kabeh nduwe kotak. Ing kotak kuwi ketulis kanggo wong lara!” saur anake. Si mbok mung meneng ae bingung. Demikian cerkak Bahasa Jawa lucu.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Cerita Pengalaman Pribadi Lucu dalam Bahasa Jawa, Kisah Orang Sakit