Kumpulan Percakapan Bahasa Jawa Ngoko 2 Orang


Percakapan Bahasa Jawa Ngoko 2 Orang – Kali ini kami sajikan contoh percakapan Bahasa Jawa ngoko pendek atau singkat untuk dua orang. Mungkin bisa membantu kamu yang membutuhkan informasi ini guna sejumlah keperluan. Berikut kami sajikan sejumlah contoh yang ada dan semoga bermanfaat.

Percakapan Bahasa Jawa Ngoko 2 Orang

Percakapan Bahasa Jawa Ngoko 2 Orang

Pamilehan Lurah
 • Jono: sekedhap malih dhusun awake dhewe sedaya badhe ngawontenaken pamilehan lurah.
 • Anto: nduwe artos mangke awake dhewe sedaya kagungan lurah enggal dong?
 • Jono: nuwun inggih. mugi-mugi lurah ingkang kepileh mangke langkung sae saking lurah saderengipun.
 • Anto: panjenengan sampun mangertos sinten kemawon calon-calonnya?
 • Jono: menawi mboten klintu sih pak Jarwo ugi pak Mulyono.
 • Anto: pak Mulyono ingkang juragan punika?
 • Jono: nuwun inggih.
 • Anto: sampun dados juragan kresa dados lurah ugi.
 • Jono: mboten masalah menawi yektos panjenenganipun kasinggihan-kasinggihan kersa majengaken dhusun menika.
Gegulang
 • Aldo: Reza, awake dhewe sedaya ameng sumangga!
 • Reza: dalem malih gegulang.
 • Aldo: gegulangipun mangke kemawon. sakmenika awake dhewe sedaya ameng.
 • Reza: Lagipula menikakaken sampun dalu. dalem wonten kathah PR.
 • Aldo: mangke kemawon. menika ugi dereng kelkedalunen.
 • Reza: apunten, Aldo. dalem kedah gegulang.
 • Aldo: menawi mekaten nuwun inggih sampun.
Padamelan
 • Anton: na, panjenengan sakmenika nyambut damel teng pundi?
 • Maman: dalem nyambut damel teng pabrik pangastan roda. menawi panjenengan nyambut damel teng pundi?
 • Anton: dalem taksih menganggur.
 • Maman: panjenengan sampun nyobi kentun lamaran?
 • Anton: dalem sampun nglamar datheng kathah upadosan, demenana ditolak. menawi teng
 • panggen panjenengan nyambut damel wonten lowongan, pirengani dalem nuwun inggih.
 • Maman: sakasinggihanipun dalem kresa miyos saking panggen dalem ngasta damel.
 • Anton: pancenipun punapa? punapa mangke panjenengan mboten menyesal? taksih kathah ingkang mbetahaken padamelan, demenana panjenengan ingkang sampun kagungan padamelan nglintu kresa miyos.
 • Maman: panyambut damelanipun awrat, demenana epahipun mboten sami harapan. sanesipun mboten bersyukur, demenana menawi epah ingkang dalem saged namung ngasta dhahar sih langkung sae dalem ucal padamelan benten.
 • Anton: nuwun inggih ugi sih.
Jawah
 • Dinda: dalem kondur rumiyen nuwun inggih!
 • Nanda: mangke kemawon. sakmenika ta malih jawah.
 • Dinda: nuwun inggih ugi sih.
 • Nanda: tengga jawahipun reda kaliyan ngrencangi dalem teng mriki.
 • Dinda: saea.
 • Nanda: menawi jawah-jawah begini, dalem dados enget masa lajeng. rumiyen wanci wetan awake dhewe sedaya asring ameng jawah. panjenengan taksih enget ta?
 • Dinda: Tentu. satuhu masa wetan ingkang sae ugi boten nate balen.
 • Nanda: punika sugeng. awake dhewe sedaya ingkang rumiyen dados putra wetan, sakmenika tuwah dados remaja. mangke dados embok-embok, lajeng dados mbah putri-mbah putri. Hahaha.
 • Dinda: ngapunten mangke awake dhewe sedaya badhe tetap sareng maketen utawi mboten.
 • Nanda: mugi-mugi kemawon awake dhewe sedaya saged tetap sareng.
Nemu Dompet
 • Aldi: mriksa! Dompet sinten menika?
 • Umar: cobi panjenengan mriksa isinya.
 • Aldi: Wah, yektos kathah yatranipun.
 • Umar: awake dhewe sedaya palih kemawon.
 • Aldi: dalem mboten setuju kaliyan panggalih panjenengan.
 • Umar: punapa? ta awake dhewe sedaya ingkang manggih dompet menika.
 • Aldi: pancen. demenana, yatra menika sanes kagungan awake dhewe sedaya. langkung sae awake dhewe sedaya laporkan datheng polisi.
 • Umar: awake dhewe sedaya pundhut sekedhik kemawon.
 • Aldi: bakenipun mboten. menika sanes hak awake dhewe sedaya.
 • Umar: nyakarsa panjenengan kemawona.
Demikian contoh percakapan 2 orang hari ini dan semoga bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa untuk berbagi ke media sosial jika kamu berkenan di Facebook, Twitter, atau Google Plus. Tunggu update kami esok hari untuk contoh percakapan Bahasa Jawa ngoko 2 orang lainnya.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Kumpulan Percakapan Bahasa Jawa Ngoko 2 Orang