Cerkak Bahasa Jawa Pendek Terbaru 2016


Cerkak Bahasa Jawa Pendek Terbaru 2016 – Dina Senin udhar 13 Januari 2014 wayah nunjukan jam 07.00 srengenge bersinar karo padhange neng ufuk wetan. Jangkahake sikilku menyang kampus mantab, karo rai cemas, amarga aku wis sekitar sapuluh dina ora mlebu sekolah amarga lara.

Cerkak Bahasa Jawa Pendek Terbaru 2016

Aku kuwatir lan wedi mangkat sekolah, ning aku peksakne mangkat sekolah amarga aku eling tembung guru dak dheweke celathu “aja mlayu saka masalah amarga masalah kuwi mung arep mampir sedhela neng urip awake dhewe ora salawase masalah kuwi ana”.

Aku adeg sadhela neng ngarep kelas, aku sawang kelasku sing aku kangenke karo nunggu kanca-kancaku teka, ati dak berdebar-debar rasane rudatin pisan njangkahake sikilku kanggo mlebu kelas, sakwise aku mleboni kelasku sing berdebu aku teras mata meja lan kursi sing berantakan, lan aku pun ngresikna meja aku saka debu karo secarik dluwang karo persaan cemas aku anyak ngresikna dheweke.

Aku rumangsa cemas amarga aku wedi dinesoni guru-guruku amarga ora mlebu piwulang dekne kabeh, ning sakwise aku ketemu kanca-kanca dak atiku anyak tenang amarga motivasi saka dekne kabeh lan kami pun nunggu guru teka menyang kelas. Jam pisan yaiku kitab tauhid sing diampu saka Pak Fuad. Aku aku dhemen cara mulange.

Sakwise jam menyang papat buyar kami pun leren lan aku ngongkonke kanggo tuku rujak neng warung, aku pesan rujak karo lombok 6 ora dakkira jebulna rasane pedas banget lan aku pun banyaak ngetoke kringet gara-gara rujak sing pedas kuwi.

Wayah leren buyar aku cepet menyang kelasku sing ana ing lantai loro karo bungah aku pun mleboni ruang kelasku sing berdebu, aku lingguh neng bangku dak karo mata kelambiku sing berantakan, kelas pun dianyak, ning neng tengah piwulang aku anyak rumangsakne lara nang wetengku, ning aku ngupadi sakuwat tenaga kanggo nguwawa rasa lara kuwi nganti piwulang buyar karo manggonan endhasku neng meja aku pun anyak rumangsakne perih nang wetengku.

Wektu leren menyang loro aku pun mapatake awakku kanggo lunga menyang wc masjid, wis ping bola bali aku mondar mandir menyang wc ning rasa lara kuwi isih durung ilang dadine aku isih kudu nguwawa rasa lara kuwi, wektu adzan dikumandangkan aku pun ngongkonke lunga menyang kamar pembina kanggo njupuk jamu, aku pun ngombe jamu kesebut karo keburu amarga rasa lara sing aku rasakne.

Sakwise adzan buyar aku pun menyang kelas kanggo nyenengna awak, leren kapindhoa buyar kanca-kancaku gegas menyang kelas kanggo meloni piwulang sabanjure.

Samulih sekolah aku rumangsa bingung amarga ora nduwe kemempengan nuli aku ndeleng klambi reged sing ana ing dhuwur lamari dak aku pun anyak eling lan ngongkonke kanggo nggunakne wayah luangku karo umbah-umbah klambiku sing reged, sembari misuh aku mikirke tugas biologi sing durung aku kerjakne sembari ngudarasa “kepriye yen aku ora bisa aji mesti wongtuaku arep kuciwa nang dak”.

Amarga menyang kuwatiranku ora mbisa aji, buyar misuh aku lunga menyang warung kanggo pitakon babagan tugas kuwi aku pun pitakon marang kanca-kancaku babagan tugas biologi lan jebulna akeh saka kanca-kanca dak sing durung mengerjakanya aku pun menghirup ambekan jero-jero lan menghembuskannya sembari ngudarasa “al hamdulillah.”

Wayaha terus mlaku lan dina anyak gelap lan adzan maghrib pun dikumandangake, srengenge anyak ambles lan redup sinare, aku lan kanca-kanca asramaku anyak lunga menyang masjid pasujudan kanggo sholat berjamaah lan kabeneran sing mengimami wayah kuwi yaiku Pak Roby dadi sakwise sholat berjamaah kakang-kakang kelasku anyak mata awak kanggo nyetorkan ngaji qur’an.

Wayah krasa cepet banget nuli, sakwise sholat isya aku rumangsa kesel banget amarga wingi aku ngongkonke kanggo izin ora meloni pengajian sing diwulang saka Pak Roby sakwise izin aku teras ning asrama kanggo leren karo ngapalake sethithik nadhom kitab lan aku anyak keturon. Demikian Cerkak Bahasa Jawa Pendek Terbaru 2016.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Pendek Terbaru 2016